Znajdujesz się w:

Kontakt

BIURO SPRZEDAŻY - ZAKŁAD PRODUKCYJNY
                 
NATAN SP. Z O.O.
43-410 ZEBRZYDOWICE
UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 24
Godziny Pracy 700 - 1500
 
Telefon:   +48  501 188 499
(Telefon czynny całodobowo)
F ax:      +48  32 444 69 37
 
Adres e-mail: natan@natan.com.pl
Strona internetowa: www.natan.com.pl
Sklep internetowy : www.garden-market.pl
                 
SIEDZIBA SPÓŁKI
      Natan Sp. z o.o.   z  siedzibą w  Marklowicach  Górnych, ul. Górna 5,
kod pocztowy 43-410, zarejestrowana w
KRS  pod  numerem  0000216929
 
prowadzonym  przez   Sąd  Rejonowy  w  Bielsku-Białej 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Kapitał zakładowy spółki  50.000,00 PLN  
NIP: 651-16-27-387  REGON: 278254682

    Numer Rachunku Bankowego:
   ING Bank Śląski  09 1050 1605 1000 0022 8122 4226

Sklep internetowy Shoper.pl